Wspólna akcja Straży Miejskiej, Spółki Altvater, ZM PRGOK i Rady Osiedla Podlasie odbędzie się w sobotę, 2 czerwca w godz. 11.00-14.00. Teren wyznaczony do sprzątania: las przy obwodnicy pomiędzy ulicami Bydgoską i Kossaka. Organizatorzy zapewniają worki i rękawice...

czytaj dalej