Zwracam się z apelem do wszystkich Przewodniczących Rad i Zarządów Osiedli, miast i gmin, Radnych Gmin i powiatów, Posłów i Senatorów Rzeczpospolitej Polskiej aby przekazali jednomiesięczną  swoją dietę na ochronę życia i zdrowia służb medycznych w szpitalach powiatowych w miejscu zamieszkania. w obecnej sytuacji zagrożenia życia  koronowirusem oraz brak pomocy ze strony służb medycznych zagrożenie życia mieszkańców stanie się nieodwracalne w skutkach. Apel kieruję nie tylko do przedstawicieli powiatu pilskiego lecz do wszystkich przedstawicieli w całym kraju, wpierajmy służby medyczne jesteśmy to winni naszym mieszkańcom, zgodnie z mottem Rady Osiedla i Zarządu Osiedla Podlasie w Pile ,, by ludziom żyło się lepiej, wygodniej i bezpiecznie ”
z życzeniami zdrowia apel przekazuje Przewodniczący Rady Osiedla Podlasie w Pile Zenon Józef Schulz.