Wspólna akcja Straży Miejskiej, ZM PRGOK i Rady Osiedla Podlasie odbędzie się w sobotę, 2 czerwca. Teren wyznaczony do sprzątania: las przy obwodnicy pomiędzy ulicami Bydgoską i Kossaka.

ZBIÓRKA na boisku SP 12 o godz. 11.00. Organizatorzy zapewniają worki i rękawice oraz zapraszają do udziału wszystkich mieszkańców.

Finał akcji – festyn ekologiczny dla uczestników – odbędzie się na boisku Szkoły Podstawowej Nr 12. Na miejscu m.in. nauka segregacji odpadów.